pen_bg1

newyddion

1)Bwyd iach ar gyfer colli pwysau, gostwng pwysedd gwaed a lipidau gwaed

Collagenyn isel mewn calorïau, heb fraster, heb siwgr ac o ansawdd uchel protein anifeiliaid.Mae astudiaethau wedi dangos bod colagen yn cael effaith sylweddol ar leihau triglyseridau gwaed a cholesterol, a gall hefyd ategu elfennau hybrin hanfodol a rheoli'r elfennau hybrin hyn o fewn ystod addas.

2)Bwyd iechyd wedi'i ychwanegu at galsiwm

Hydroxyproline, asid amino nodweddiadol colagen, yw'r cyfrwng ar gyfer cludo calsiwm mewn plasma i gelloedd esgyrn.Mae colagen mewn celloedd esgyrn yn rhwymwr ar gyfer hydroxyapatite, sydd ynghyd â hydroxyapatite yn ffurfio prif gorff esgyrn.Felly, gall cymeriant digonol o golagen sicrhau cymeriant arferol calsiwm yn y corff.Gellir defnyddio colagen i wneud bwyd iechyd sy'n ychwanegu calsiwm.

3)Bwydydd iach sy'n rheoli'r stumog

Ar ôl i colagen gael ei ddadelfennu a'i amsugno yn y llwybr treulio dynol, bydd yn gwella bywiogrwydd celloedd yn y coluddyn, yn ysgogi'r mwcosa berfeddol, yn cyflymu peristalsis y coluddyn, ac yna'n hyrwyddo treuliad ac amsugno.Yn ogystal, yn y coluddyn dynol, mae probiotegau a all reoleiddio iechyd berfeddol yn bennaf yn bwydo ar brotein, a gall colagen ddarparu ffynhonnell maeth iddynt, gwella bywiogrwydd a gallu amlhau, hyrwyddo treuliad, a chynnal iechyd gastroberfeddol.Felly, mae colagen yn fwyd iechyd rhagorol a diogel ar gyfer rheoleiddio gastroberfeddol.

4)Harddwch a bwyd iechyd gwrth-heneiddio

Mae astudiaethau wedi dangos y gall hydrolyzate colagen llafar hyrwyddo ffurfio ffibroblastau dermol dynol ac atgyweirio croen sydd wedi'i ddifrodi.Felly, mae llawer o bobl wedi cydnabod harddwch a bwydydd iechyd gwrth-heneiddio o golagen.


Amser post: Ebrill-07-2022

Anfonwch eich neges atom:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom